Sekura

MONTĀŽA un SERVISS


.


MONTĀŽA UN SERVISS

PAREIZAI LOGU UN DURVJU MONTĀŽAI IR LIELA NOZĪME

Izvēloties logus un durvis, lielākā uzmanība parasti tiek pievērsta dizianam, formai, krāsai un cenai. Dažkārt tas, cik svarīga ir logu un durvju montāža, tiek aizmirsts. Tomēr jāatceras, ka logu energoefektivitāte, drošība un funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga no pareizas logu montāžas.


Logu ražošanas tehnoloģijas nepārtraukti tiek pilnveidotas, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi, ielas trokšņiem u.c. apstākļiem. Ja logi ir uzstādīti pareizi, tiek nodrošināts augstākais komforta līmenis.


Kļūdas logu un durvju uzstādīšanā var izmaksāt ļoti dārgi – ja logs tiek uzstādīts nepareizi, tiek zaudētas gandrīz visas kvalitatīva produkta īpašības.


Būtiska ir pareiza loga nostiprināšana ailē tā, lai tas iztur vēja slodzes. Svarīgs ir arī hermētisks savienojums starp logu un sienu, kas nodrošina maksimālu energoefektivitāti.


Visu šo iemeslu dēļ iesakām logu montāžu uzticēt profesionāļiem. Vislabāk logu izgatavošanu un montāžu uzticēt vienam uzņēmumam, tādējādi nodrošinot gan izstrādājuma, gan montāžas kvalitāti.

LOGU SERVISS

PVC logu remonts

Veicam logu, durvju pēcgarantijas remontu:

  • Blīvgumiju maiņa.
  • Stikla pakešu nomaiņa.
  • Furnitūras nomaiņa.
  • Pretuzlaušanas furnitūras uzstādīšana.
  • Profilaktiski pasākumi - logu regulēšana, furnitūras ieeļļošana.

PVC LOGU KOPŠANA

Plastikāta logu kopšana

Lai saglabātu Roto furnitūras gaitas vieglumu un nevainojamu funkcionēšanu, regulāri (vismaz 1 reizi gadā) jāveic kustīgo un slēdzošo daļu eļļošana. Eļļošanai jāizmanto tikai tādas eļļas un smērvielas, kas nesatur skābes vai sveķus.


Pretuzlaušanas pretplāksnes ir pastāvīgi jāieeļļo, lai pasargātu tās no priekšlaicīga nodiluma. Regulāri jāpārbauda katras skrūves stāvoklis. Atslābušās skrūves jāpievelk un skrūves ar aprautām galvām jānomaina.

LOGU DROŠĪBAS TEHNIKA

PVC logi - drošības tehnika

Nenovietot priekšmetus starp vērtni un loga rāmi.

PVC logi - drošības tehnika

Ja pie loga var piekļūt mazi bērni vai garīgi slimas personas, tad vērtni jānodrošina ar slēdzamu rokturi vai atvēršanas blokatoru.

PVC logi - drošības tehnika

Stipra vēja laikā neatstāt vērtni atvērtā stāvoklī.

PVC logi - drošības tehnika

Uzmanību! Aizcērtoties vērtnei, var gūt savainojumus. Pie aizvēršanas nelikt rokas starp vērtni un loga rāmi.

PVC LOGU MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

PVC logi - montāžas instrukcija

Paliktņu izvietojuma shēma.

Pirms loga montāžas nepieciešams sagatavot aili vai demontēt veco logu. Pārliecināties, vai izvēlētais loga stiprināšanas veids ir iespējams.


Rāmja pagaidu nostiprināšanai un nolīmeņošanai (gan vertikāli, gan horizontāli) izmantojami koka vai plastmasas ķīļi (paliktņi). Nesošajiem paliktņiem jābūt no cieta koka vai plastmasas. Pēc izlīmeņošanas svarīgi ir pārbaudīt arī diagonāļu garumu vienādību, īpaši loga veramajām daļām.


Pēc PVC logu montāžas un putu iepūšanas, loga sānos esošos līmeņošanas ķīļus ir jāizņem, bet nesošos ķīļus (zem loga) obligāti jāatstāj. Loga stiprināšanu nodrošina ar mehāniskajiem stiprinājumiem (montāžas skavas, dībeļi, skrūves).

PVC logi - montāžas instrukcija

Lai atvieglotu logu pagaidu nostiprināšanu un izlīmeņošanu, ieteicams izņemt vērtnes no veramajām daļām un, ja nepieciešams, stikla paketes no neveramajām daļām.


Lai izņemtu vērtni, tā jāatver vēršanās režīmā, jāizņem augšējās eņģes „pirksts” virzienā uz leju un jānoceļ vērtne no apakšējās eņģes.


Lai izņemtu stikla paketi, ir atstātas līdz galam neiesistas stikla stiprināšanas līstes. Ja tā nav, tad līstes izcelšanai jāizmanto plakans kalts (skat. zīmējumu). Ar kaltu jādarbojas ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu profilu.

PVC logi - montāžas instrukcija

Loga mehānisko stiprinājumu izvietojuma shēma un minimālie attālumi starp tiem.


Montāžas skavas, dībeļi vai skrūves tiek izvietoti 150 mm no stūriem un tā, lai maksimālais attālums starp skavām alumīnija logiem nepārsniegtu 700 mm.

PVC logi - montāžas instrukcija

Logu nostiprināšana:

  • Nostiprinot logu ar dībeļiem, nepieciešams izveidot 10 mm urbumu cauri rāmim un pēc loga nostādīšanas līmenī arī loga ailē. Veicot montāžu neveramiem logiem, kā arī logiem ar neveramām daļām, nepieciešams izņemt stikla paketi (skat. zīmējumu).
  • Nostiprinot logus ar speciālām montāžas skavām, jāņem vērā, ka tās rāmja gropēs jāiestiprina no ārpuses pirms loga ievietošanas ailē. Montāžas skavu priekšrocība ir tā, ka iespējams izmainīt stiprināšanas vietu pie ailes, attiecīgi izlokot vai pagriežot skavu pēc nepieciešamības (skat. zīmējumu).
PVC logi - montāžas instrukcija

Loga stiprināšana ar skavām ir ērtāka no montāžas viedokļa, taču ar tām ne vienmēr tiek nodrošināta pietiekama noturība pret loga izkustēšanos.


Piemēram, lielu veramo logu eņģu pusi rekomendējam stiprināt ar dībeļiem. Durvis vēlams montēt tikai ar dībeļiem.


Montējot saliktas konstrukcijas (balkona bloki, logi un durvis ar armējošiem savienojumiem), atsevišķās konstrukciju daļas obligāti jāsaskrūvē savā starpā ar cauri ejošām skrūvēm (skat. zīmējumu).

Pēc loga izlīmeņošanas un nostiprināšanas, šuves starp loga rāmi un aili tiek aizpūstas ar putām. Koka ķīļi, kuri izmantoti loga līmeņošanai un saskaņā ar shēmu, nav nesoši, ir jāizņem. Loga nostiprināšana jānodrošina ar mehāniskiem stiprinājumiem.


Būtu jāizvēlas montāžas putas, kuras paredzētas šiem nolūkiem. Par putu piemērotību vēlams konsultēties ar putu pārdevējiem. Jāatceras, ka siltumizolējošo putu iestrādāšanā „mīnus” grādu temperatūrā ir jāizmanto ziemas putas.


Pēc putu sacietēšanas liekais putu daudzums jānogriež. Lai putas mitruma ietekmē nezaudētu siltumizolējošās īpašības, tās nepieciešams no ārpuses hermetizēt ar silikonu vai alternatīviem blīvēšanas materiāliem.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS PALODZES - MONTĀŽA

Pēc loga montāžas tiek veikta iekšējās un tikai pēc tam ārējās palodzes montāža. Iekšējā palodze tiek ievietota palodzes profilā palodzes montāžai paredzētajā gropē. Palodzes atbalstam tiek ievietoti sausa koka vai plastmasas paliktņi ar tādu aprēķinu, lai iekšējā palodze būtu līmenī vai ar slīpumu no 0.5° līdz 3° virzienā uz telpas iekšpusi. Sprauga starp sienu un palodzi tiek aizpildīta ar montāžas putām vai citu siltumizolējošu materiālu. Nepieciešamības gadījumā iekšējās palodzes tiek papildus nostiprinātas ar skrūvēm cauri palodzes profilam.


Ārējās palodzes tiek montētas pēc iekšējo palodžu uzstādīšanas. Palodzei ir jāveido slīpums uz ārmalu, kurš nav mazāks par 5°. Ārējā palodze ar skrūvēm tiek piestiprināta pie palodzes profila no loga ārpuses.


Papildus informācija par PVC un alumīnija logu montāžu un izmantojamiem materiāliem - logu montāžas bukletā.

KĀ PĀRBAUDĪT, VAI LOGS IELIKTS KVALITATĪVI?

Kad jaunais logs ielikts, ir svarīgi pārliecināties, ka darbiņš paveikts kvalitatīvi. Pretējā gadījumā laika gaitā var rasties problēmas ar mitrumu un siltumizolāciju.

Lai pārliecinātos par montāžas kvalitāti, nav vajadzīgi speciāli instrumenti vai īpašas zināšanas, to var izdarīt katrs pats.


1. Logam stingri jāpiespiežas rāmim.

Ja logs aizvērtā stāvoklī cieši pieguļ rāmim, vējš pa spraugām nepūtīs. Lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā, starp loga rāmi un vērtni ievieto papīra lapu un aizver logu. Ja loga montāža ir bijusi kvalitatīva - papīram jābūt stingri iespiestam. Savukārt, ja to var brīvi izvilkt, ziemā pa spraugām nāks aukstums.


2. Logam jāatrodas precīzi pa vidu rāmim.

Attālums no katras malas nedrīkst būt mazāks par 6mm. Tādā veidā tiek nodrošināts vienāds spiediens uz gumijām, kas nodrošina aizsardzību pret vēju un skaņas izolāciju. Par to, vai logs atrodas precīzi pa vidu rāmim, var pārliecināties, apvelkot ar zīmuli loga rāmi, kad logs ir aizvērtā pozīcijā. Atverot logu, var izmērīt līnijas attālumu no malām, tam jābūt vienādam pret visām malām.


3. Loga rāmim jābūt līdzenam.

Montāžas putām jābūt ieklātām vienmērīgi, pretējā gadījumā loga rāmis var nobīdīties, radot nelielas spraugas. Lai pārliecinātos, vai viss kārtībā, pieliec pie loga rāmja garu lineālu un paskaties, vai lineāls pieguļ loga rāmim.


4. Palodze nedrīkst dobji skanēt.

Vietai zem palodzes jābūt aizpildītai ar montāžas putām. Vai tas ir izdarīts, var pārliecināties, paklauvējot pie palodzes. Ja putas zem palodzes nav vienmērīgi sapūstas, siltais gaiss pa šo spraugu ies ārā.


5. Atver un aizver logu vairākas reizes.

Logam jābūt viegli atveramam un aizveramam. Ja tas ķeras vai liekas vaļīgs, tas nav iemontēts kvalitatīvi.

Sekura

SIA "Sekura stils"

+371 67 99 60 60

sekura@sekura.lv

Juridiskā adrese - Juglas iela 1A - 48, Rīga, LV-1024

Ražotnes adrese - Katlapu iela 7, Ādaži, Rīgas rajons, Latvija, LV-2164

Reģ. Nr.: 40003365514

PVN reģ. Nr.: LV40003365514

Banka: A/S „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV62UNLA0050004771262

Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

© Copyright 2024 Sekura.lv. Visas tiesības rezervētas.